Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Bài viết liên quan