Bài múa "Non nước hữu tình" lớp 3A1 đạt giải nhất khối chào mừng ngày 20.11