Bài hát múa "Em yêu đất nước Việt Nam"tham gia Hội thi tiếng hát hay cấp huyện