Trường Tiểu học An Mỹ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung