Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GD-ĐT QUỲNH PHỤ

           TRƯỜNG TIỂU HỌC AN MỸ

 

Số 12/BC-TH

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                    An Mỹ, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

  1. A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi

     - Được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh. Phòng GD&ĐT đặc biệt quan tâm và chỉ đạo;

     - CSVC, trang thiết bị, điều kiện dạy và học được tăng cường tốt hơn;

     - Đội ngũ giáo viên đồng lòng và kỷ cương, tâm huyết, sáng tạo và tự trọng;

     - Chất lượng toàn diện, ổn định vững chắc, phong trào thi đua sôi nổi.

II. Khó khăn:

     - Còn 5 phòng học cấp 4. Thiếu nhà đa năng, bể bơi. Trang thiết bị hiện đại chưa có điều kiện tiếp cận: Bục giảng thông minh, bảng tương tác, máy chiếu...

     - Đội ngũ: Thiếu giáo viên (6) không đáp ứng 10 buổi/tuần.

     - Học sinh khối 2, 3, 4 đông, tỷ lệ HS/lớp cao (40 em/lớp), sự phức tạp của hành vi xâm hại trẻ em, HS đặc biệt về hành vi và trí tuệ gia tăng là những khó khăn cho công tác giáo dục, quản lý học sinh.

     - Dịch bệnh covid 19 đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện thời lượng, chương trình kế hoạch cũng như điều kiện dạy học.

B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

I. Công tác số lượng và PCGD

1. Số liệu Phổ cập:

Trẻ 6 tuổi vào lớp 1

Hoàn thành chương trình Tiểu học

PCGDĐĐT

Số lượng

Tỷ lệ%

Số lượng

Tỷ lệ%

153

100

130

100

99,58

* Giáo viên

CBGV NV

Biên chế

Đảng viên

Nữ

Đạt chuẩn theo TT mới

Đang học

Nâng chuẩn

Số GV

Tỷ lệ GV/lớp

34

28

26

32

50%

50%

30

1,5

 

      * Cơ sở vật chất: Năm học 2020-2021/ trường có 22 phòng học và chức năng, trong đó 17 phòng kiên cố đạt tỷ lệ 77% trong đó có 10 phòng đã xuống cấp. Đủ phòng học; đủ sân chơi, bãi tập phục vụ học tập, vui chơi; Có 7 phòng vệ sinh cho học sinh, 2 phòng vệ sinh cho giáo viên cơ bản đảm bảo  yêu cầu.

2. Duy trì Số lượng học sinh:

Khối

Kế hoạch

Đầu năm học

Cuối học kỳ I

Cuối năm

So với đầu năm

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Tăng

Giảm

I

5

154

5

154

5

154

5

153

 

1

C.Đi

II

4

158

4

158

4

158

4

157

 

1

C.Đi

III

4

160

4

160

4

160

4

160

 

 

 

IV

3

115

3

115

3

115

3

118

3

 

C.Đến

V

4

129

4

129

4

129

4

130

1

 

C.Đến

Tổng

20

716

20

716

20

716

20

718

4

2

 

 

* Ưu điểm

- Tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi thuộc địa bàn dân cư. Không có học sinh bỏ học.

- Lập kế hoạch phát triển giáo dục theo năm học, định hướng phát triển lâu dài và thực hiện đúng kế hoạch.

          - Phối hợp với trường MN, THCS thực hiện tốt quy trình làm PC. Quản lý học sinh bằng hệ thống sổ sách. Công tác PCGD đạt cao ở cả 3 tiêu chuẩn học sinh, đội ngũ, CSVC.

          - Học sinh khuyết tật học hòa nhập (5), học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (12) được quan tâm giúp đỡ hoàn thành kiến thức tối thiểu phù hợp với năng lực của các em. Các thầy cô giáo Xuyên,cô Huyền, cô Hằng,  cô Quyên, cô Huê... có nhiều cố gắng trong GD trẻ có hành vi đặc biệt.

* Kết quả: Đạt chuẩn PCGDTH mức độ III.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

1. Giáo dục năng lực, phẩm chất và rèn nền nếp

 

Khối

Năng lực (%)

Phẩm chất (%)

 

Tự phục vụ- tự quản

Hợp tác

Tự học, tự GQVĐ

Chăm học- chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực kỷ luật

Đoàn kết, yêu thương

 

T

Đ

C

T

Đ

C

T

Đ

C

T

Đ

C

T

Đ

C

T

Đ

C

T

Đ

C

I

53.3

45.3

1.4

51.5

47.2

1.3

51.5

46.6

1.9

55.2

44.2

1.6

50.3

48.5

1.2

55.8

43.5

0.7

56.4

43.6

0

II

50.9

49.1

0

51.4

47.5

1.1

53.4

46.1

0.5

58.2

41.2

0.6

50.8

49.0

0.2

63.0

37.0

0

61.8

38.2

0

III

52.3

46.0

1.7

50.8

47.6

1.6

50

48.4

1.6

50.7

46.0

3.3

50

49.2

0.8

53.9

46.1

0

57.1

42.9

0

IV

60.5

38.6

0.9

57.1

41.1

1.8

51.2

47

1.8

48.7

49.5

1.8

49.5

48.7

1.8

57.9

41.2

0.9

67.2

32.8

0

V

55.6

44.4

0

58.1

41.9

0

51.2

48.8

0

51.2

48.8

0

51.8

48.2

0

51.8

48.2

0

62.5

37.5

0

Tổng

54.1

45.2

0.7

53.5

45.2

1.3

51.6

47.2

1.2

53.4

45.5

1.1

50.5

48.6

0.9

56.9

42.8

0.3

60.9

39.1

0

                       

 

 

      * Ưu điểm:

          - Công tác giáo dục, rèn kĩ năng, năng lực, phẩm chất đã được nhà trường, các thầy cô giáo quan tâm đúng mức.

          - Học sinh đạt được cơ bản các năng lực, phẩm chất, ngoan, nền nếp, thích tham gia các hoạt động tập thể, được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực bản thân; trung thực trong học tập, giao tiếp, vui chơi lành mạnh, không có học sinh mắc các tai tệ nạn xã hội. Năng lực tự học tiến bộ rõ nét so với những năm học trước. Học sinh bị thương tích giảm hẳn, kĩ năng phòng chống dịch bệnh, học, tự phục vụ  của học sinh tốt hơn.

          - Phối hợp tốt 3 môi trường nhà trường- gia đình- xã hội trong giáo dục học sinh. Việc phối hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện năng lực phẩm chất học sinh hiệu quả vượt bậc so năm học trước, đặc biệt trong mùa dịch covid19

      - 100% tiết học trên lớp HS được tổ chức hoạt động, được rèn nền nếp, được động viên khích lệ khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm và năng lực riêng. Công tác chủ nhiệm lớp đồng đều, tốt hơn năm học trước. Các thầy cô giáo môn ít tiết quan tâm, quản lý lớp tốt: cô giáo Dịu, cô Nhâm,cô Hải, cô Mai, Thầy Toàn.

      - Lớp nề nếp tốt tiêu biểu: 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 2A1, 2A3, 2A4, 3A1, 3A2, 4A1, 4A3, 5A1, 5A3, 5A4…

   - Liên Đội tổ chức hoạt động theo chương trình công tác đội. Duy trì, sáng tạo trong tổ chức hoạt động tập thể; Linh hoạt về quy mô cấp trường, cấp khối, cấp sao nhi; Phong phú ý nghĩa về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động; 100% lớp có hoạt động biểu diễn vào giờ chào cờ đầu tuần. Các hoạt động như: Đổi mới tiết chào cờ, đưa nhảy, vũ điệu, võ thuật vào nhà trương, việc phối hợp với hội Cựu chiến binh  xã giáo dục truyền thống qua hoạt động "tìm địa chỉ đỏ", chương trình "tự lãnh đạo bản thân", phối hợp với công an xã An Mỹ tổ chức tiết học ngoại khóa về ATGT, 154 HS được tặng mũ bảo hiểm nhân dịp khai giảng, HĐNK Khối 1 "Lời chào của em", khối 2 "Em yêu trường em" và hội khỏe cấp trường... đã tạo nên môi trường giáo dục và rèn luyện tích cực, tạo cơ hội 100% HS tham gia và thể hiện năng lực phẩm chất. 100% tập thể lớp tham gia tích cực và chất lượng cao trong hoạt động, nhiều tập thể xuất sắc: 5A1, 5A3, 4A1, 4A3, 3A1, 3A2, 2A3, 2A4 1A1, 1A2...

   - Học sinh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện: phong trào giúp đỡ người tàn tật, các bạn miền Trung với số tiền trên 30 triệu đồng, phối hợp với Hội CCB xã tặng 5 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết trị giá 1.000.000đ); Đoàn TN, MTTQ xã An Mỹ  tặng 15 xuất quà trong 3 đợt với tổng số tiền 7.000.000đ.

* Hạn chế:

- Trong học kì II, nhiều hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm cho học sinh không thực hiện theo kế hoạch do dịch covid19, và chưa được linh hoạt đổi mới, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của học kì có mùa dịch.

2. Hoạt động dạy và học các môn văn hóa

a. Thực hiện chương trình:

          Năm học 2020 - 2021, trường thực hiện linh hoạt chương trình dạy học phù hợp điều kiện thực tế về CSVC, đội ngũ và điều kiện năm học có dịch covid19. Cụ thể:

          + Học kì I: trường thực hiện kế hoạch dạy học trên cơ sở chương trình giáo dục theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT và các văn bản điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 2, 3, 4, 5. Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

            Căn cứ công văn 3866 /BGDĐT - GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021. Công văn số 3535/BGD - ĐT - GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện HĐTN cấp Tiểu học trong chương trình GDPT 2018, từ năm học 2020 - 2021 dạy chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1; Thực hiện học 32 tiết/tuần. Tổ chức HĐGNGLL  3 tiết/ tuần ; Thực hiện dạy 2 tiết vào tuần 7, 9 tiết dạy ngoại khóa theo tài liệu của tỉnh ủy với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền ATGT theo tài liệu của ban ATGT tỉnh vào tuần 3, 4; Dạy T.Anh từ lớp 1, với khối 3, 4, 5 dạy chương trình 4 tiết/tuần, thực hành tại phòng lab 2 tuần 1 tiết; Dạy Tin học cho HS lớp 3, 4, 5; Tiếp tục dạy Mỹ thuật theo chương trình Đan Mạch; Thực hiện thông tư 01/2017 TT-BGDĐT về hướng dẫn GD quốc phòng và an ninh.

          + Học Kì II, do tình hình học sinh nghỉ phòng chống dịch, các thầy cô giáo tích cực hướng dẫn học sinh tự học với nội dung vừa ôn tập, vừa tự học kiến thức mới. Linh hoạt các hình thức hướng dẫn học tập qua zalo, zoom, messenger, You tube, OLM, học qua truyền hình.....và hoàn thành đúng kế hoạch đã điều chỉnh của năm học.

b. Tích cực đổi mới phương pháp:

          * Tích cực đổi mới phương pháp:

          + Trường thực hiện 1 chuyên đề môn GDTC lớp 1 cấp Huyện, 2 chuyên đề Tiếng việt, HĐTN lớp 1 cấp cụm, 8 chuyên đề cấp trường dạy các môn lớp 1 và hướng dẫn câu lạc bộ học tốt môn Tiếng việt: sử dụng sách mềm trong giảng dạy T.Anh; điều chỉnh chương trình dạy học khối 5; khai thác mạng trong giảng dạy, dạy học phát triển năng lực học sinh, phương pháp bàn tay nặn bột, hướng dẫn học sinh tự học hiệu quả trong mùa dịch.... do cô giáo Vũ Thị Hồng Nhâm, Vũ Thị Minh Xuyên, Nguyễn Thị Lê, Đào Thị Hoè, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Khuyên, Trần Thị Hồi, Vũ Thị Doan, Nguyễn Tiến Hưng thực hiện.

          + Đổi mới và linh hoạt trong soạn bài, bài soạn được bổ sung theo hướng chỉ rõ hơn về PP, kỹ thuật DH, đồ dùng sử dụng, nội dung tích hợp, PP gắn thực tiễn...

          + Việc bình bài sau mỗi tiết dạy góp phần nâng cao chất lượng kỳ hội giảng đặc biệt là hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ. 100% giáo viên của trường tham gia hội giảng hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam. Kết quả 100% tiết đạt giỏi. Xuất sắc là các tiết dạy của thầy giáo Nguyễn Tiến Hưng, cô giáo Vũ Thị Minh Xuyên, Phùng Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Lê, ... Cô giáo Vũ Thị Doan, Đinh Thị Thuỳ Linh, Phùng Thị Kim Cúc, thầy giáo Nguyễn Tiến Hưng đã có các bài giảng trực tuyến hay, chất lượng.

    + Việc sử dụng ĐDDH hiện có thường xuyên và tiến bộ nhiều so năm học trước. Việc khai thác, sử dụng Iintener trong giảng dạy tiến bộ vượt bậc, nhiều thầy cô giáo xuất sắc trong thực hiện: Cô giáo Xuyên, cô Lê, cô Hằng, cô Hồi, cô Hiền, cô Khuyên, cô Doan, cô Bình, cô Hải, cô Linh thầy Hưng...

c. Bồi dưỡng học sinh năng khiếu :

          - Trường tổ chức nhiều sân chơi trí tuệ, tạo cơ hội cho 100% học sinh tham gia, HS có năng khiếu được phát huy năng lực: tổ chức sân chơi RCV, giao lưu tiếng hát HS, hội khỏe cấp trường, cụm trường...

          - Trường phân công các thầy cô giáo thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng HSNK. Ban GH, tổ khối trưởng chỉ đạo sát sao, cán bộ giáo viên chung sức. Trong mùa dịch công tác bồi học sinh năng khiếu vẫn được duy trì có nhiều sáng tạo đổi mới nhiều thầy giáo, cô giáo dồn tâm lực cho công tác BDHSNK và đạt kết quả cao, tiêu biểu là thầy giáo Toàn, cô giáo Lan, cô Nhâm, cô Dịu, cô Bình, cô Doan, Thầy Hưng, cô Nga...

d. Thực hiện đánh giá học sinh:

          - Thực hiện đánh giá HS theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, 22/2016/TT-BGDĐ đối với lớp 2, 3, 4, 5 ; thông tư 27/2020 của BGDDT đối với lớp 1. Trong mỗi tiết học giáo viên chú trọng động viên, tư vấn, hỗ trợ học sinh hoàn thành nhiệm vụ. Chấm bài thường xuyên, vượt quy định và thực hiện tốt việc tư vấn. Trường chủ động trong tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng. Đề kiểm tra theo hướng mở, nội dung toàn diện, gắn thực tiễn, phù hợp các đối tượng, phù hợp tình hình thực tiễn của năm học. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc; hình thức tổ chức kiểm tra, kết quả kiểm tra phản ánh chất lượng thực. Bài làm của HS được đánh giá tốt cả chất lượng và hình thức trình bày. Kết quả:

* Chất lượng văn hóa:

Đánh giá thường xuyên

Môn

Hoàn thành tốt

Chưa hoàn thành

L1

L2

L3

L4

L5

L1

L2

L3

L4

L5

T.Việt

50,3

42,0

38,7

43,2

46,1

2,6

3,0

1,8

0,8

0

Toán

51,6

42,6

38,1

38,9

41,5

2,6

2,5

1,8

0,8

0

T.Anh

34,6

29,9

41,2

38,9

45,3

2,6

2,5

1,2

0,8

0

Khoa

 

 

 

45,7

49,2

 

 

 

0,8

0

LS-ĐL

 

 

 

42,3

44,6

 

 

 

0,8

0

TNXH

31,3

32,4

56,2

 

 

2,6

0

0

 

 

Â.Nhạc

26,8

 

 

 

 

1,3

0

0,6

0,8

0

M.thuật

33,3

 

 

 

 

0,6

0

0,6

0,8

0

Đạo đức

31,3

38,2

60,6

50

52,0

2,6

0

0

0

0

0TC-KT

 

30,5

60

51,6

50,7

 

0

0

0,8

0

Thể dục

17,6

25,4

30.0

28.8

30,7

0,6

0

0

0,8

0

Tin

 

 

38,7

34,7

50,7

 

 

0,6

0,8

0

 

* Kiểm tra cuối năm học:

          - Kết quả trường khảo sát:

STT

HỌ VÀ TÊN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TIẾNG ANH

VSCĐ

Đ

G

Đ

G

Đ

G

% Loại A

1A1

Nguyễn Thị Lê

100

46,6

96,6

86,6

100

86,6

96,6

1A2

Vũ Thị Minh Xuyên

96,7

87,1

96,7

87,1

96,7

83,8

100

1A3

Trần Thị Hồi

100

65,6

100

61,2

100

84,3

96,8

1A4

Nguyễn Thị Khuyên

96,7

64,5

96,7

83,8

100

80,6

96,7

1A5

Trần Thị Hằng

96,5

58,6

96,5

93,1

96,5

89,6

100

 

KHỐI I

98,6

64,7

98,0

86,2

98,6

84,9

98,0

2A1

Vũ Thị Ngọc Lan

97,4

38,4

100

53,8

100

76,9

94,8

2A2

Vũ Thị Duyên

100

63,4

100

80,4

100

68,2

97,5

2A3

Trần Thị Thu Hiền

100

43,5

100

74,3

100

58,9

87,1

2A4

Nguyễn Thu Huyền

89,4

21,0

100

63,1

94,7

57,8

97,3

 

KHỐI II

96,8

42,0

100

68,1

98,7

65,6

94,2

3A1

Đoàn Thị Bình

100

92,5

100

90,0

100

100

100

3A2

Nguyễn Thị Quyên

100

50,0

100

65,0

97,0

97,5

97,5

3A3

Phùng Thị Kim Cúc

97,5

35,0

97,5

67,5

97,5

97,5

97,5

3A4

Nguyễn Thu Hương

100

35,0

100

32,5

95,0

95,0

92,5

 

KHỐI III

99,3

53,1

99,3

63,7

97,3

97,5

96,8

4A1

Vũ Thị Doan

100

71,7

100

61,5

100

76,9

100

4A2

Trần Thị Chín

100

7,6

100

12,8

100

25,6

89,7

4A3

Nguyễn Thị Huê

97,5

5,0

97,5

25,0

97,5

17,5

90

 

KHỐI IV

99,1

27,9

99,1

33,0

99,1

39,8

93,2

5A1

Nguyễn Tiến Hưng

100

47,2

100

72,2

100

80,5

100

5A2

Bùi Thị Nga

100

16,1

100

35,4

100

25,8

93,5

5A3

Vũ Thị Thuần

100

25,0

100

40,6

100

21,8

100

5A4

Đinh Thị Thuỳ Linh

100

38,7

100

70,9

100

22,5

100

 

KHỐI V

100

32,3

100

58,4

100

39,2

98,4

 

TOÀN TRƯỜNG

98,7

45,2

98,6

63,5

98,7

67,8

96,2

 

Đánh giá:

          - Chất lượng năm học ổn định so với năm học trước, chất lượng trường khảo sát môn toán, T.Việt, toán,tiếng Anh lớp 1 đạt cao hơn năm trước.T.Việt, toán T.Anh lớp 5 có nhiều tiến bộ so với kỳ 1.

          - Chất lượng đạt đều giữa các môn, giữa các khối, các lớp.

         - Chất lượng VSCĐ nhiều lớp đạt 100% như 1A2 -cô Xuyên,1A5- cô Hằng, 3A1- cô Bình ,4A1- Cô Doan, 5A1- Cô Nga, 5A3- Cô Thuần, 5A4- Cô Linh.

e.  Kết quả học sinh đoạt giải qua các sân chơi, kỳ giao lưu:  

Môn

Cấp huyện

Tổng

Giải huyện

Nhất

Nhì

Ba

KK

Âm nhạc

 

8

 

 

10

Nhì

Thể thao

 

1

 

 

 

Nhì

Tổng

 

9

 

 

 

 

         

+ Kết quả thi đọc hay, tuyên truyền giới thiệu sách cấp trường (tổ chức trong tiết ngoài giờ học chính khoá):

* Hạn chế:

          - Kĩ năng làm các phép tính phần đặt tính nhiều học sinh còn chưa cẩn thận.

          - Nét chữ viết nhiều khối chưa đẹp bằng năm trước.

3. Giáo dục lao động, thể chất, y tế học đường- vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

        *Ưu điểm:

        - 100% CBGV, HS được sử dụng nước sạch ở trường, đặc biệt là nguồn nước uống đảm bảo tiêu chuẩn.

- 100% HS mặc đồng phục đẹp vào các ngày thứ 2, 5.

- 100% HS được chăm sóc sức khoẻ tại trường, được an toàn trong năm học, biết tự phòng chống bệnh mùa dịch.

 - Học sinh thực hiện tốt luật ATGT, thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy.

- 100% HS được tham gia vệ sinh trường lớp. Có nhiều khu, nhiều không gian vui chơi, học tập hấp dẫn. Lớp học trang trí đẹp, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, gọn gàng sạch thường xuyên trong mùa dịch, trang trí đẹp tiêu biểu:1A1,1A2, 2A4, 3A1, 3A2,5A1, 5A3 cô giáo Lê, cô Xuyên, cô Huyền,cô Bình, cô Quyên, cô Cúc, cô Thuần, cô Chín, Thầy Hưng.

- Kinh phí bổ sung dụng cụ vui chơi, tập luyện, hoạt động TDTT trong năm học là 16.908.700đ. Bổ sung thiết bị y tế, nước rửa tay, hệ thống chậu rửa tổng trị giá 34.300.000đ. Hoạt động ngoài giờ lên lớp duy trì tổ chức các trò chơi vận động tăng cường thể lực cho học sinh như Ioga, cầu kiều, sịch, nhảy dây… HS toàn trường tham gia tập luyện các môn năng khiếu thể thao tạo nên phong trào, đội năng khiếu có sự kế cận ở nhiều độ tuổi. Lớp có nhiều học sinh tham gia đội tuyển thể thao của trường và đoạt giải hội khỏe cấp trường và cụm trường là 4A1,5A1, 5A2,5A3, 5A4...

          - Công tác y tế, CTĐ hoạt động hiệu quả đặc biệt trong mùa dịch. Dụng cụ y tế, thuốc, nước rửa tay kịp thời, không lãng phí. Học sinh được chăm sóc sức khỏe tốt tại trường. Cô giáo Vũ Thị Doan tham gia hiến máu tự nguyện do ngành phát động.

          * Hạn chế: Còn  hiện tượng học sinh bỏ rác không đúng nơi quy định.

III. Công tác quản lý chỉ đạo

1. Công tác bồi dưỡng: Xây dựng tập thể đoàn kết đồng lòng đủ khả năng thực hiện đổi mới giáo dục

          - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ tại chỗ. Duy trì cơ cấu tổ chức tổ văn phòng và 3 tổ chuyên môn 1, 2+3, 4+5. Các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ trường Tiểu học. Tổ Văn phòng thực hiện tốt công tác giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, hạch toán kế toán thống kê, báo cáo theo quy định.

          - Thực hiện tốt việc triển khai chương trình lớp 1 năm 2018 và tập huấn chương trình SGK lớp 2.

          - CBC-NV được đảm bảo đầy đủ và kịp thời các quyền lợi: Tiền lương, phụ cấp, được bảo vệ sức khỏe theo quy định; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được tạo cơ hội để thể hiện năng lực. Trong năm học nâng lương 9 đ/c trong đó nâng lương trước thời hạn 3, phụ cấp thâm niên nghề 26, thâm niên vượt khung 1, giải quyết kịp thời chế độ nghỉ hưu 1.

     - 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành và địa phương; thực hiện nghiêm những nội dung đã cam kết, không có hiện tượng dạy thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo, kì thị học sinh, vi phạm về giới, bạo lực… 100% CBGV luôn tự ý thức cao nhiệm vụ xây dựng tập thể đoàn kết, vì phong trào, không có CBGV mắc tai tệ nạn xã hội.

          - Động viên, tạo điều kiện cho 13 cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng và nâng chuẩn.

          - Nguyên tắc TTDC đã phát huy sức mạnh của tập thể. Cán bộ giáo viên tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa.. với tổng kinh phí 26.196.000đ.

- Vai trò của Đảng viên, đoàn thanh niên, tổ khối trưởng, nam công thể hiện rõ nét trong mọi nhiệm vụ. Các cô giáo cao tuổi gương mẫu, trường thực hiện hiệu quả bồi dưỡng giáo viên trẻ, nhiều thầy cô giáo trẻ cố gắng vươn lên khẳng định khả năng của mình cô Doan, cô Lê, cô Xuyên, cô Cúc, cô Hiền, cô Khuyên, Cô Thuần, cô Quyên, cô Linh, cô Nga, cô Dịu, cô Nhâm, thầy giáo Hưng…

- Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên: 11/24 GV=45,8% đạt loại Tốt, còn lại 44,2% loại khá.

- Kết quả xếp loại  viên chức: 12/28 CBGV-CNV =42,8% đạt loại xuất sắc,14/28 đạt HTT, 2 đ/c HTNV

* Hạn chế:

     - Vẫn còn thầy cô chưa thể hiện tốt yêu cầu tác phong sư phạm trong giờ lên lớp.

2. Công tác CSVC- Trường chuẩn quốc gia; công tác sách, thiết bị

a. Công tác CSVC - Trường chuẩn quốc gia:

      - Trường tích cực tham mưu với địa phương và HCMHS có kế hoạch và tổ chức thực hiện tôn tạo, tu sửa CSVC từ nhiều nguồn kinh phí. Cụ thể:

      + HCMHS, và các nhà hảo tâm tặng trường 5 ti vi, trang trí các lớp học, hệ thống phòng học tin tổng trị giá178.500.000đ. Nhiều bậc phụ huynh tâm huyết với phong trào nhà trường, tiêu biểu như bác, Phạm Văn Mộc, Trương Văn Nội, Nguyễn Xuân Tùng, Vũ Văn Sơn...

      + Trường thực hiện tu sửa mái tôn khu vệ sinh,  hệ thống chậu rửa tay, bảng lớp , tu sửa hệ thống điện, vá sân trường, lắp hệ thống mạng, ca me ra cho giảng dạy, trồng cây hoa, cây bóng mát sân trường ... với tổng kinh phí  75.550.000đồng.

      + 100% các phòng học, 3 phòng chức năng của trường được khai thác sử dụng hiệu quả, được giữ gìn, bảo dưỡng.

     - Cảnh trường hấp dẫn, sạch, nhiều khu đẹp, nhiều cây xanh, giàn cảnh.

     - Trường thực hiện tốt công tác quản lý, không lãng phí thất thoát tài sản: đất đai, bàn nghế, trang thiết bị... Công tác bảo vệ tốt, an ninh trật tự được giữ vững. Năm học đã đảm bảo an toàn về con người và tài sản của nhà trường.

     * Hạn chế:  

     - Tường bao phía trước, cổng, biển trường, 1 số phòng học xây dựng lâu năm đã xuống cấp.

b. Công tác thư viện- thiết bị: 

      GV, HS có đủ SGK. Tổng số sách, tạp chí của TV là 11.443 cuốn tăng 2.175 cuốn so với năm học trước. Tổng kinh phí  đầu tư thiết bị, bổ sung sách tại thư viện là hơn 100.000.000đ.

     Hệ thống sách báo, thiết bị sắp xếp khoa học, đẹp mắt, dễ tìm, được vệ sinh và luôn sạch sẽ. Duy trì các hoạt động Thư viện: tuyên giới thiệu, triển lãm sách, viện lớp được duy trì... Xây dựng môi trường học T.Anh, góc T.Anh, phân lịch đọc trong tuần tại các khu TV là nét mới của năm học. Trong năm học có 15.551 lượt đọc sách tại thư viện trường.

     Việc sử dụng đồ dùng dạy học có tiến bộ hơn so với năm học trước đặc biệt xử dụng thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT. Nhiều thầy cô tích cực mượn nhiều đồ dùng: như giáo viên khối 1, khối 5...ứng dụng CNTT tiêu biểu là cô giáo Doan, cô Thuần, cô Xuyên,cô Hằng, cô Hiền, cô Linh, cô Hải, thầy giáo Hưng...

     *Hạn chế:

     - Còn thiết bị đồ dùng số lượng ít so yêu cầu danh mục TB tối thiểu.

     - Hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách dừng mức theo phong trào.

     - Khai thác góc Tiếng Anh, Thư viện mở chưa hiệu quả do tình hình dịch bệnh.

3. Công tác quản lý chỉ đạo:

          - Xây dựng kế hoạch: Thực hiện nghiêm nghị quyết của chi bộ, nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng, kế hoạch các hoạt động toàn diện và trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng tổ khối, đoàn thể, cá nhân; thực hiện quản lý đúng chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và địa phương, theo kế hoạch đã được xây dựng, theo quy chế, nội quy và hiệu quả công việc.

          - Hồ sơ trường: đủ theo quy định, được cập nhật kịp thời, lưu trữ và bảo quản tốt đặc biệt là hệ thống hồ sơ phổ cập, hồ sơ học sinh, sổ theo dõi chất lượng, hồ sơ kiểm tra nội bộ...

          - Công tác tham mưu và tuyên truyền: Kịp thời tham mưu với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về hoạt động giáo dục của nhà trường, về xây dựng, tôn tạo, tăng cường CSVC. Lấy chất lượng giáo dục của trường là thế mạnh của công tác tham mưu. Trường được sự tin tưởng, đồng thuận ủng hộ của phụ huynh và nhân dân, sự quan tâm hiệu quả của các cấp lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể. Trường luôn tư vấn và tạo điều kiện để HCMHS thực hiện đúng chức năng của hội theo quy định của BGDĐT.

          - Thực hiện nghiêm túc kiểm tra đánh giá học sinh.

          - Chế độ báo cáo đầy đủ. Quy chế dân chủ  được phát huy, cán bộ GV được thông tin kịp tình hình nhà trường.

          -  Kiểm định chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài và trường chuẩn Quốc gia trường được đoàn công nhận cấp độ 2.

          - Công tác tài chính: Đ/c kế toán chắc chắn về nghiệp vụ, tích cực tham mưu cho hiệu trưởng thực hiện đúng nguyên tắc tài chính; thực hiện nghiêm các khoản thu chi theo nghị quyết 17/NQ-HĐNDT của tỉnh Thái Bình. Tất cả các khoản thu đều được quản lý qua hồ sơ kế toán, thu đúng mức, chi rõ ràng đúng luật, đúng quy chế. Quản lý tiền mặt đảm bảo an toàn, hồ sơ đúng, đủ, đẹp, áp dụng phần mềm kế toán trong hoạt động. Quyền lợi của người lao động được thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch được xây dựng đầu năm học. Hồ sơ hoàn thiện kịp thời. Thực hiện tốt chức năng phát hiện, ngăn chặn và tư vấn. Kết quả kiểm tra:

Nội dung kiểm tra

Tổng số

Đánh giá

Tốt

Khá

SL

%

SL

%

SL

%

Hồ sơ

28

100

26

92

2

8

KT toàn diện

28

100

15

53,5

13

46,5

Tổ chuyên môn

3

100

2

66,6

1

33,4

Lớp học

20

100

18

90

2

10

Công tác tài chính

  

Tốt

 

 

 

Thư viện - Thiết bị

  

Tốt

 

 

 

- An toàn trường học

- Công tác bảo vệ

  

Tốt

Tốt

 

 

 

 

4. Công tác thi đua:

* HS và tập thể lớp:

          - Học sinh được lên lớp 99,4%, lưu ban 4 em (0,6%), rèn luyện trong hè 5 em

- HSNK đoạt giải cấp huyện 9 em.

- Trường khen 260 (36%) em trong đó có 52 em Xuất sắc.

- Lớp xuất sắc:  1A2, 5A1, 2A3, 3A2, 4A2, ...

          - Hoạt động điển hình xuất sắc: Khối 1, 5, Âm nhạc…

* Cá nhân đề nghị:  LĐTT :24, CSTĐCS: 5

          - SGD khen 1, BGD&ĐT khen 1,

* Tập thể:

    + Trường đề nghị danh hiệu: TTLĐTT.

    + Công Đoàn vững mạnh.

    + Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh cấp Tỉnh, đề nghị Tỉnh đoàn tặng bằng khen.

      + Tổ 2+3, tổ 1; 4+5:  xếp loại Tốt

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

I. Những mặt mạnh và tiến bộ:

          1. Tập thể đoàn kết thống nhất. Trách nhiệm, việc thích ứng nhanh, sự linh hoạt, đổi mới của đội ngũ khi điều kiện thực tiễn thay đổi.

          2. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; Chất lượng học sinh năng khiếu; Năng lực, phẩm chất, các kỹ năng mềm của học sinh đặc  được quan tâm và duy trì hiệu quả.

           3. Hoạt động GDNGLL luôn đổi mới, có chiều sâu,

          4. Đổi mới PPDH; Việc sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy,khai thác trang Web của trường hiệu quả.

          5. Hiệu quả trong việc thực hiện chương trình 2018 với lớp 1, việc tập huấn chương trình SGK lớp 2.

          6. Công công tác chủ nhiệm lớp.

         7. Trang thiết bị, điều kiện an toàn, GDTC được tăng cường; Cảnh quan có tính giáo dục, sinh động hấp dẫn, đẹp, sạch.

         8.Hồ sơ minh chứng, chất lượng nhà trường được SGD đánh giá ngoài cấp độ 2 tháng 3 năm 2021.

II. Những hạn chế:

      1. CSVC: Còn 5 phòng học cấp 4, thiếu phòng chức năng; tường bao, cổng  dãy nhà tầng hướng nam.

      2. Một số hoạt động điển hình của tổ khối, cá nhân chưa thực hiện tốt so với yêu cầu.

 

 

D/ PH¦¥NG H¦íng n¨m häc 2021 2022

          - Thµnh lËp ban chØ ®¹o và xây dựng kế hoạch phßng chèng thiên tai vµ ph©n c«ng trùc hÌ chÆt chÏ.

-Tiếp tc thc hin tt công tác phòng chống dịch covid-19, dạy học trực tuyến khi học sinh nghỉ dịch.Bi dưỡng và tp hun cán bộ, giáo viên chuẩn bị tốt cho Đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách lớp 2 năm học 2021- 2022.

Nâng cao chất lượng dạy - học: Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn; Thông tư 17 /2012/TT-BGD ĐT và quyết định số 2499/QĐ-BGD ĐT ngày 26/8 / 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học; tuyệt đối không dạy trước chương trình.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường bằng nhiều hình thức. Tăng cường công tác tham mưu tu sửa các phòng học xuống cấp, hoàn thiện

cổng dậu tường bao trong hè 2021, huy động sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các đoàn thể cùng hội cha mẹ học sinh để phấn đấu giữ vững trường đạt trường chuẩn Quốc gia. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bàn ghế, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học hiện đại cho thay sách lớp 1,2 đảm bảo  CSVC đội ngũ để 100% học sinh được học 2 buổi trên ngày.

Trªn ®©y lµ toµn bé b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020 - 2021 cña trưêng TiÓu häc An Mü vµ 1 sè ®Þnh h­ưíng cho n¨m häc 2021 - 2022. RÊt mong ®­ưîc sù bæ sung ®ãng gãp cña c¸c vÞ ®¹i biÓu vµ toµn thÓ c¸c ®/c CBGV- CNV trong trư­êng.

          Xin tr©n träng c¶m ¬n vµ kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý vµ toµn thÓ c¸c ®/c m¹nh khoÎ, h¹nh phóc../.                                                           

  

                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Hoa

Bài viết liên quan