Đại hội công đoàn trường Tiểu học An Mỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, ngày 9/8/2017 Công đoàn trường Tiểu học An Mỹ tiến hành tổ chức đại hội.

Về dự Đại hội có các đại biểu gồm:

- Đồng chí Vũ Mạnh Toản – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ.

- Ông Trần Ngọc Quang – BCH công đoàn xã An Mỹ.

Đại hội công đoàn trường Tiểu học An Mỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, ngày 9/8/2017 Công đoàn trường Tiểu học An Mỹ tiến hành tổ chức đại hội.

Về dự Đại hội có các đại biểu gồm:

- Đồng chí Vũ Mạnh Toản – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ.

- Ông Trần Ngọc Quang – BCH công đoàn xã An Mỹ.

- Đại diện BCH công đoàn trường THCS.

Các đại biểu về dự đều có hoa chúc mừng.

Tại Đại hội: Đồng chí Trần Thị Thu Hiền đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn trường Tiểu học đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia tích cực các hoạt động xã hội. 100% đoàn viên đạt nữ công 2 giỏi.

Sau khi đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Ban chấp hành Công đoàn đề ra những phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 đó là: Duy trì và phát huy tốt các thành tích đã đạt được, phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát hiện nhiều điển hình mới trong hoạt động Công đoàn, quy tụ sức mạnh đoàn kết toàn đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị với hiệu quả cao nhất; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi về chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, có trách nhiệm cao trong công tác quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Mạnh Toản – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Phụ đã biểu dương những thành tích mà công đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Yêu cầu toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn trường nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của nhà trường để tham gia, đóng góp, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành mới gồm 03 đồng chí ( Phùng Thị Kim Cúc, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Thị Doan) có đủ tài trí để lãnh đạo công đoàn trường Tiểu học An Mỹ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh minh họa 


 

 

Bài viết liên quan