Tổ chức dạy học trực tuyến qua hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học An Mỹ.

Với mục đích đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên trong trường. Nâng cao chất lượng về mô hình đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các tổ khối. Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về dạy học trực tuyến, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và SHCM. Đồng thời lựa chọn những hình thức tổ chức dạy học tích cực, hiệu quả thiết thực phù hợp giúp các đồng chí giáo viên trong trường nắm chắc phương pháp dạy các môn học lớp 2 theo chương trình GDPT 2018.

Căn cứ công văn số 1315/BGDĐT-GDTH  của Bộ Giáo dục và Đào tạo -GDTH về  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

          Căn cứ vào công văn 317/PGD&ĐT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ trường tiểu học An Mỹ, ban chuyên môn trường Tiểu học An Mỹ lập kế hoạch và  đã tổ chức được 14 chuyên đề ( 10 chuyên đề dạy các môn học lớp 2;   1 chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn theo các bước trong công văn 1315; 1 chuyên đề Hướng dẫn phương pháp dạy học qua Zoom.us) dạy học trực tuyến cho 100% giáo viên trong trường.

 

          Thông qua các tiết dạy chuyên đề, toàn thể CB, GV trong trường đã được bồi dưỡng phương pháp dạy các môn học theo chương trình GDPT 2018, với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn, chú trọng gắn đổi mới phương pháp dạy của giáo viên với đổi mới phương pháp học tập của học sinh, rèn cho học sinh phương pháp tự học theo mục tiêu của chương trình GDPT 2018. Bồi dưỡng phương pháp, cách thức dạy học trực tuyến đạt hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh công nghệ thông tin cho giáo viên trong dạy học trực tuyến thông qua các trang mạng như zoom.us, Google Meet, OLM nếu dịch bệnh covid-19 xảy ra khiến các em phải học ở nhà.

          Với sự đổi mới trong sinh hoạt trong chuyên môn ngay từ đầu năm học, toàn thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học An Mỹ đã sẵn sàng cho năm học mới  2021-2022

Bài viết liên quan